faceook  twitter
Zakoupením vstupenky a přijetím náramku dochází ke smlouvě mezi účastníkem a pořadateli festivalu OSTRAVA V PLAMENECH, kterými jsou P-Promotion, IČ: 65502621 a Petarda Production a.s., IČ: 25382900.
 

Zaplacené vstupné se nevrací a vstupenka se nevyměňuje. Padělání vstupenek je nepřípustné a trestné dle zákona
Každý návštěvník festivalu obdrží při vstupu na festival po předložení vstupenky identifikační náramek na zápěstí. Tento náramek Vás opravňuje ke vstupu do areálu a v pohybu v něm. Náramek se nevyměňuje. Po sejmutí identifikačního náramku smlouva pozbývá platnosti.

V areálu festivalu lze za potraviny a nápoje platit výhradně k tomu určenými festivalovými kupóny, které lze získat za hotovost v areálu festivalu v těsném sousedství prodejních stánků a jsou platné pouze po dobu konání festivalu OSTRAVA V PLAMENECH 2017. Hodnota 1ks kupónu je 24,- Kč a 36,- Kč. Kupte si jen tolik kupónů, kolik hodláte utratit. Pokud Vám po skončení festivalu nějaký zbude, prosíme, odevzdejte je  v místě jejich zakoupení a dostanete samolepku s plameňáky. Do jednoho je vyměníme za peníze a ty v plné výši předáme ostravské Zoo jako příspěvek na chov plameňáků. Padělání kupónů je nepřípustné a trestné dle zákona.

Dostal jsi volňásek a jdeš zadarmo? Prosíme, kup si akreditační pokladně samolepku s plameňáky za 50,- Kč. Celou utrženou sumu předáme ostravské Zoo jako příspěvek na chov Plameňáků, jejichž jsme jako festival patronem.

Děti do 140 cm mají vstup zdarma. Děti nad 140cm a starší 13 let maji vstup za 490,- Kč. Kvůli identifikaci je nutno předložit kartičku zdravotní pojišťovny.

Pokud s sebou vezmete děti, prosíme, vybavte je patřičnou ochranou sluchu. Jsme metalový festival a jsme hodně nahlas.

Návštěvníci s průkazem ZTP/P mají vstup zdarma. Přis vstupu do arálu stačí předložit platný průkaz společně s průkazem totožnosti. Případný doprovod platí plnou cenu vstupenky.

Ke vstupence zakoupené se slevou ISIC je nutné na místě předložit platný průkaz shodný s průkazem totožnosti

Z bezpečnostních důvodů nebude umožněno vnášet do areálu žádná zavazadla jako batohy apod. U hlavního vstupu vedle pokladen najdeš úschovnu zavazadel. Cena úschovny je 50,- Kč.

Do areálu je zákaz vstupu se zvířaty. Prosíme, nestresujte své mazlíčky nadměrným hlukem.

Účastník se zakoupením vstupenky resp. obdržením náramku zavazuje v celém areálu festivalu dodržovat následující Podmínky účasti na festivalu OSTRAVA V PLAMENECH.

Je zakázáno vnášení a používání skleněných nádob, plechovek, deštníků, hořlavin, pyrotechniky, zbraní, psychotropních látek, předmětů ohrožujících bezpečnost, laserových ukazovátek, zvukových nahrávacích zařízení a jejcih používání, profesionálních fotoaparátů a videokamer včetně teleobjektivů, stativů a jejich používání, přinášení vlastních potravin a  nápojů včetně prázdných PET lahví, rozdělávání otevřeného ohně, vstup se zvířaty, distribuovat nebo jinak umisťovat v prostoru festivalovu jakékoli propagační a reklamní materiály bez písemného povolení pořadatele.

POŘADATEL MÁ PRÁVO

 • v případě porušení uvedených podmínek odstoupit od smlouvy o účasti na festivalu OSTRAVA V PLAMENECH a účastníka festivalu vyvést pomocí bezpečnostní služby z areálu festivalu a nevpustit jej zpět bez nároku na finanční kompenzaci
 • udělovat pokyny účastníkům festivalu za účelem zachování bezpečného a hladkého průběhu festivalu
 • měnit v případě nutnosti s okamžitou platností uvedené podmínky
 • měnit program a jeho obsah včetně účinkujících v případě nenadálých událostí jako jsou povětrnostní podmínky, nehody, zdravotní stav účinkujících apod.
 • evakuovat areál v případě podezření na ohrožení zdraví účastníků nebo majetku pořadatele jako jsou například přírodní katastrofa, teroristický útok, a to bez jakékoliv náhrady škody anebo ušlého zisku účastníka festivalu
 • pořadatel neodpovídá za škodu na majetku či zdraví účastníků festivalu, pokud není tato škoda zaviněná porušením právních předpisů pořadatelem a v přímé souvislosti s tímto porušením
 • pořadatel neodpovídá za škodu či ušlý zisk v případech vylučujících jeho odpovědnost jako např. živelná pohroma a jiné z vyšší moci eventuelně hrozba trestné činnosti

NÁVŠTĚVNÍK FESTIVALU SE ZAVAZUJE

 • udržovat pořádek, chovat se slušně k ostatním návštěvníkům, neohrožovat zdraví a majetek účastníků, pořadatelů a třetích osob
 • dodržovat podmínky účasti na festivalu, pokyny pořadatelů a právní předpisy, prokázat se v případě potřeby identifikačním náramkem
 • účastnit se festivalu na vlastní odpovědnost a odpovídat za veškerou škodu, kterou způsobí
 • návštěvník festivalu OSTRAVA V PLAMENECH souhlasí, že fotografie a videozáznamy s jeho osobou mohou být použity pro propagační a jiné účely bez nároku na honorář