31. 07. 2019

Podmínky účasti na OVP 2019

PODMÍNKY ÚČASTI

Zakoupením vstupenky a přijetím náramku dochází ke smlouvě mezi účastníkem a pořadateli festivalu OSTRAVA V PLAMENECH, kterými jsou P-Promotion, IČ: 65502621 a Petarda Production a.s., IČ: 25382900.

 • Zaplacené vstupné se nevrací a vstupenka se nevyměňuje. Padělání vstupenek je nepřípustné a trestné dle zákona.
 • Každý návštěvník festivalu obdrží při vstupu na festival po předložení vstupenky identifikační náramek na zápěstí. Tento náramek Vás opravňuje ke vstupu do areálu a v pohybu v něm. Náramek se nevyměňuje. Po sejmutí identifikačního náramku smlouva pozbývá platnosti.
 • V areálu festivalu lze za potraviny a nápoje platit výhradně k tomu určenými elektronickými čipy, které pořídíte za hotovost nebo úhradou platební kartou v areálu festivalu v těsném sousedství prodejních stánků a v pokladně.
 • Elektronický čip dostanete proti záloze ve výši 30,-Kč, která vám bude vrácena celá bez poplatků zpět po odevzdání nepoškozeného čipu zpět stejně jako celý finanční zůstatek. Co neutratíte, dostanete zpět do poslední koruny. Čipy je možné vracet nejpozději do neděle 4.8.2019 3:00.
 • K čipu dostanete účtenku, na které najdete QR kód. Tento kód si můžete načíst fotoaparátem svého mobilního telefonu a průběžně sledovat kdy, kolik, za co přesně jste zaplatili a kolik vám zbývá na útratu. Čip si můžete kdykoliv dobít.
 • Děti do 140 cm nebo 12-ti let věku mají vstup zdarma pouze v doprovodu rodičů nebo zákonného zástupce. Pokud s sebou vezmete děti, prosíme, vybavte je patřičnou ochranou sluchu. Jsme metalový festival a jsme hodně nahlas.
 • Doprovod návštěvníků s průkazem ZTP/P (1 osoba) má vstup zdarma. Při vstupu do areálu prosíme předložte platný průkaz společně s průkazem totožnosti.
 • Z bezpečnostních důvodů nebude umožněno vnášet do areálu žádná zavazadla jako batohy apod.
 • Do areálu je zákaz vstupu se zvířaty. Prosíme, nestresujte své zvířecí kamarády nadměrným hlukem.
 • Účastník se zakoupením vstupenky resp. obdržením náramku zavazuje v celém areálu festivalu dodržovat následující Podmínky účasti na festivalu OSTRAVA V PLAMENECH.
 • Je zakázáno vnášení a používání skleněných nádob, plechovek, deštníků, hořlavin, pyrotechniky, zbraní, psychotropních látek, předmětů ohrožujících bezpečnost, laserových ukazovátek, zvukových nahrávacích zařízení a jejich používání, profesionálních fotoaparátů a videokamer včetně teleobjektivů, stativů a jejich používání, přinášení vlastních potravin a nápojů včetně prázdných PET lahví, rozdělávání otevřeného ohně, vstup se zvířaty, distribuovat nebo jinak umisťovat v prostoru festivalu jakékoli propagační a reklamní materiály bez písemného povolení pořadatele.

 

POŘADATEL MÁ PRÁVO

 • v případě porušení uvedených podmínek odstoupit od smlouvy o účasti na festivalu OSTRAVA V PLAMENECH a účastníka festivalu vyvést pomocí bezpečnostní služby z areálu festivalu a nevpustit jej zpět bez nároku na finanční kompenzaci, udělovat pokyny účastníkům festivalu za účelem zachování bezpečného a hladkého průběhu festivalu, měnit v případě nutnosti s okamžitou platností uvedené podmínky, měnit program a jeho obsah včetně účinkujících v případě nenadálých událostí jako jsou povětrnostní podmínky, nehody, zdravotní stav účinkujících apod., evakuovat areál v případě podezření na ohrožení zdraví účastníků nebo majetku pořadatele jako jsou například přírodní katastrofa, teroristický útok, a to bez jakékoliv náhrady škody anebo ušlého zisku účastníka festivalu
  Pořadatel neodpovídá za škodu na majetku či zdraví účastníků festivalu, pokud není tato škoda zaviněná porušením právních předpisů pořadatelem a v přímé souvislosti s tímto porušením
  Pořadatel neodpovídá za škodu či ušlý zisk v případech vylučujících jeho odpovědnost jako např. živelná pohroma a jiné z vyšší moci eventuálně hrozba trestné činnosti

 

NÁVŠTĚVNÍK FESTIVALU SE ZAVAZUJE

 • udržovat pořádek, chovat se slušně k ostatním návštěvníkům, neohrožovat zdraví a majetek účastníků, pořadatelů a třetích osob
  dodržovat podmínky účasti na festivalu, pokyny pořadatelů a právní předpisy, prokázat se v případě potřeby identifikačním náramkem
  účastnit se festivalu na vlastní odpovědnost a odpovídat za veškerou škodu, kterou způsobí
  návštěvník festivalu OSTRAVA V PLAMENECH souhlasí, že fotografie a videozáznamy s jeho osobou mohou být použity pro propagační a jiné účely bez nároku na honorář